Træningen

Vi bestræber os på at træningen foregår i en rar og hyggelig atmosfære, hvor der skal være plads til både grin, alvor og alle niveauer.
En almindelig træning starter med velkomst, hvorefter vi varmer op. Ofte vil der i opvarmningen blive indlagt øvelser der senere skal bruges under den tekniske træning.
Derefter går ju jutsu træningen i gang. Der kan blive trænet en eller flere teknikker fra pensum, et teknisk princip eller kampøvelser.
Hvis der er nogen der snarligt skal til graduering får de ofte lov til at selvtræne.
Inden afslutning laver vi ofte smidigheds eller styrketræning.

Træningen